Välj en sida

Svenska kyrkan – Textildesign

Kund: Svenska Kyrkan
Aktivitet: Textildesign
Mitt jobb: Ide och design

Svenska kyrkan är en av de kunder jag jobbat mest med. Utöver kommersiellt arbete har jag även arbetat med att skapa textildesign för olika kyrkor och församlingar. Dessa exempel är två olika kormattor samt en biskopsskrud för Visby stift. Biskopsskruden var ett mycket hedersfullt uppdrag som bl.a. vann ett av de mest prestigefyllda designpriser-Design S.