Välj en sida

Svenska Kyrkan – Böner

Kund: Svenska Kyrkan
Aktivitet: Webb 
Mitt jobb: CD, strategi och design lead

Svenska kyrkan är en av de kunder jag jobbat mest med. Under många år arbetade jag med att digitalisera i stort sett all kyrkans kommunikation. Ett arbete var att skapa ett digitalt rum för böner och kontemplation. Resultatet blev Bönewebben, där besökare kan tända ett ljus, lämna en tanke eller be en bön. Bönewebben fyller ett stort behov och ger möjlighet för den mobila generationen att upptäcka Svenska kyrkan på ett nytt sätt. En rad kampanjer gjordes kring denna satsning, där webben bl.a kopplades ihop med befintliga kyrkogårdar runt om i landet.