Välj en sida

Sh Bygg – Menssäkrad

Kund: Sh Bygg
Aktivitet: Integrerad kampanj/PR
Mitt jobb: Idé och strategi

En av MonkeyFarms största kunder har varit Sh bygg. Där har mitt uppdrag i första hand varit att fungera som konsulterande varumärkesstrateg. Men med tidens gång har det även blivit en del kommunikativa aktiviteter.

Ett stort problem i byggbranschen är jämställdheten och synen på kvinnor. Därför valde Sh att ta ledarflaggan i debatten. Detta gjorde vi genom att bli först med att ”menssäkra” ett helt företag. Dvs vi säkerställer att det på hela företaget finns gratis tillgång till bindor och tamponger. 

Kring detta startade en kampanj med strategin att skapa debatt och att ta plats i media. Ett samarbete med den ideella föreningen Menssäkrad startades, och för att förankra det hela på företaget rullades en intern kampanj ut. Parallellt med att vi menssäkrar hela kontoret samt alla arbetsbodar kontaktades lokal och nationell press med ett utskick och en pressträff upprättades. Där efter startade en löpande kampanj i sociala kanaler där bl.a. den kända bloggerskan Byggsandra raskt blev en stark motor. Efter valde vi att utmana en rad andra företag och organisationer att ta upp stafettpinnen och menssäkra sin arbetsplats.

Kampanjen fick stort genomslag i så väl lokal som nationell press, och medförde att vi inte bara påverkade vår egen bransch, utan även samhället i stor. En rad andra företag som tex Försvarsmakten och PEAB har valt att följa efter.