Välj en sida

Sällskapet Länkarna – Film

Kund: Sällskapet Länkarna
Aktivitet: Film
Mitt jobb: Idé, manus

Sällskapen länkarna är en ideell frivilligorganisation som står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk, och är helt partipolitiskt och
religiöst obunden 

Att få jobba med frågor som alkoholberoende och därigenom försöka att skapa ett uppvaknande för mottagaren kändes otroligt viktigt. 

I uppdraget låg att med en låg budget försöka skapa något som verkligen belyser problemet, lyfter fram organisationen och får mottagaren att haja till. Slutprodukten landade i en film med starkt copybaserat budskap som även gick att köra i radio.  

Filmen mottogs väl och vann bl.a första pris i The Prize (idag Guld-M)