Välj en sida

FUB – Webb

Kund: FUB
Aktivitet: Webb
Mitt jobb: CD, strategi och design lead

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB har 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet. 

I uppgiften från FUB låg att skapa ett nav för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Den stora utmaningen var att vända på hela pyramiden och sätta den funktionsnedsatta mottagaren i första rummet. Hela sajten är uppbyggd kring piktogram och lättläslig text så att de med svår läsförståelse lätt kan använda hela sidan. Under hela projektet testades allt mot en panela av personer med olika typer av funktionsnedsättningar.